‘‘Η καρδιά σας σε 5 δευτερόλεπτα…!’’

Η στεφανιαία νόσος είναι η πρώτη αιτία θνησιμότητας στο δυτικό κόσμο και προκαλείται από την απόφραξη των στεφανιαίων αρτηριών. Στα πλαίσια της πρόληψης οι κλινικοί ιατροί εκτιμούν όλους τους παράγοντες κινδύνου και συνιστούν διαγνωστικές δοκιμασίες, σε συνδυασμό με την εκτίμηση των κλινικών συμπτωμάτων που συνυπάρχουν (ή όχι). Η γρήγορη διάγνωση μιας πιθανής στένωσης στις στεφανιαίες αρτηρίες μειώνει σαφώς την πιθανότητα δημιουργίας απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων. Αρκετές είναι οι περιπτώσεις εμφραγμάτων που προκλήθηκαν από την ύπαρξη αθηρωματικών πλακών, οι οποίες ωστόσο δεν είχαν προκαλέσει συμπτώματα. Πολλοί ασθενείς που βίωσαν το πρώτο τους έμφραγμα δεν είχαν προδιαθεσιακούς παράγοντες. Νέα διάσταση λοιπόν στην έγκαιρη διάγνωση της ύπαρξης αθηρωμάτων έρχεται να προσδώσει η νέα μέθοδος απεικόνισης και μελέτης των στεφανιαίων αρτηριών, υπό αξονικό τομογράφο με 64 σειρές ανιχνευτών.

Η νέα αυτή τεχνολογία αιχμής των αξονικών τομογράφων 64 τομών έρχεται να βοηθήσει καταλυτικά στη μη-επεμβατική ανίχνευση της στεφανιαίας νόσου, προχωρώντας αρκετά βήματα πέρα από την απλή εκτίμηση της ποσότητας ασβεστίου (calcium scoring) που ίσχυε μέχρι σήμερα με τα προηγούμενα συστήματα απεικόνισης. Οι επασβεστωμένες αθηρωματικές πλάκες είναι συχνά μόνο η κορυφή του παγόβουνου, καθώς είναι δυνατόν να συνυπάρχουν με «μαλακές» αθηρωματικές πλάκες, πιο επικίνδυνες από τις προηγούμενες για να προκαλέσουν δημιουργία θρόμβου μετά από αποκόλλησή τους. Η μέθοδος της αξονικής στεφανιαιογραφίας μάλιστα μπορεί να απεικονίσει άριστα αρχόμενο στάδιο εναπόθεσης ασβεστίου στο τοίχωμα κάποιας στεφανιαίας αρτηρίας, πολύ πριν αυτές προκαλέσουν στενώσεις στον αυλό του αγγείου.

Το σύνολο των αθηρωματικών αλλοιώσεων μπορεί να εκτιμηθεί μόνο με αξονική στεφανιαιογραφία (64 slices MDCT) ή με επεμβατική ενδοαγγειακή υπερηχοτομογραφία (IVUS), κατά τη διάρκεια μιας κλασικής στεφανιαιογραφίας. Για το λόγο αυτό η εν λόγω εξέταση με τη μέθοδο του αξονικού τομογράφου έρχεται να συμπληρώσει και όχι να αντικαταστήσει την κλασική στεφανιαιογραφία. Βέβαια, στην πρώτη μέθοδο, και αυτή που εφαρμόζουμε εμείς, δεν απαιτείται καθετηριασμός, συνεπώς αποφεύγονται τόσο η νοσηλεία στην κλινική, όσο και τα πολύ μικρά ποσοστά θνητότητας που ενέχονται στην κλασική στεφανιαιογραφία.

Όταν μάλιστα μιλούμε για ευαισθησία της εξέτασης 94%, ειδικότητα 97% και αρνητικό προγνωστικό δείκτη 99%, αναφερόμαστε σε μία εξέταση που θα προσφέρει στον κλινικό ιατρό έγκυρη διάγνωση επί του προβλήματος του ασθενή του/της.

Εξαιρετική είναι η αξονική στεφανιαιογραφία και στη μελέτη αορτοστεφανιαίων παρακάμψεων (bypass), όπως επίσης και σε περιπτώσεις τοποθετημένων μεταλλικών ενδοπροθέσεων (stents).

Βέβαια, εκτός από την ποσοτικοποίηση του ασβεστίου στις στεφανιαίες αρτηρίες και τη μελέτη της βατότητας του αυλού των αγγείων, γίνεται ταυτόχρονα και λειτουργική μελέτη της αριστερής κοιλίας (υπολογισμός κλάσματος εξωθήσεως), όπως και απεικόνιση των πνευμόνων και των μεγάλων αγγείων του θώρακα (αορτή, πνευμονικές αρτηρίες και φλέβες).

 

Προδιαθεσικοί παράγοντες:

• Αρτηριακή υπέρταση
• Υψηλή τιμή χοληστερίνης
• Άγχος
• Κάπνισμα
• Οικογενειακό ιστορικό στεφανιαίας νόσου
• Σακχαρώδης διαβήτης
• Παχυσαρκία
• Παθητικός τρόπος διαβίωσης / απουσία άθλησης

 

Οι τρεις κύριες ομάδες στις οποίες απευθύνεται η εξέταση είναι:

  • Ασθενείς με άτυπες στηθαγχικές ενοχλήσεις, όπου ο κλινικός ιατρός κρίνει μη απαραίτητη την επεμβατική μελέτη των στεφανιαίων αρτηριών με την κλασική μέθοδο.
  • Άτομα με υψηλούς προδιαθεσικούς παράγοντες και χωρίς εμφανή συμπτώματα, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση πρώιμης στεφανιαίας νόσου, πριν καν προκληθούν συμπτώματα.
  • Ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε bypass ή σε τοποθέτηση stent, για εκτίμηση της βατότητας των μοσχευμάτων τους και αποφυγή των συνεχών καθετηριασμών με την κλασική μέθοδο στεφανιαιογραφίας.

 

Σύντομη περιγραφή της εξέτασης

Ο χρόνος παραμονής σας στον εξεταστικό χώρο θα είναι περίπου 10 – 15 λεπτά. Η εξέταση είναι πολύ απλή, δεν ενέχει καθετηριασμό, όπως η κλασική μέθοδος, για αυτό το λόγο είναι ακίνδυνη και ξεκούραστη. Η μοναδική προετοιμασία που απαιτείται είναι να είστε νηστικός/ή για 3 ώρες περίπου πριν την έναρξη της εξέτασης, να έχετε αποφύγει τον καφέ για ανάλογο διάστημα και να μην έχετε καπνίσει για μισή ώρα πριν την εξέταση. Για την ολοκλήρωση της εξέτασης θα σας χορηγηθεί ενδοφλέβιο σκιαγραφικό.

Διαθέτουμε συμβάσεις με όλα ταμεία

Οδηγίες Αξονικής Στεφανιαιογραφίας 

 

Βίντεο

[youtube width=”600″ height=”400″]http://youtu.be/nWLC5fO7bFw[/youtube]