• Siemens Magnetom Avanto 1.5T

“Ένα ταχύτατο μηχάνημα μαγνητικού τομογράφου έρχεται να ανατρέψει το κατεστημένο με ταχυτάτους χρόνους μόλις 10 λεπτά για την κάθε εξέταση.”

Η μέθοδος απεικόνισης του ανθρωπίνου σώματος με τη βοήθεια του μαγνητικού συντονισμού (MRI-Magnetic Resonance Imaging) αποτελεί ένα νέο σχετικά είδος μελέτης των εσωτερικών οργάνων που δεν ενέχει τη χρήση ακτίνων Χ, παρά μόνο την εκπομπή ενέργειας στο σώμα του εξεταζόμενου με τη βοήθεια παλμών ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (κάτι σαν τα ραδιοφωνικά κύματα δηλαδή). Αυτή η ενέργεια των παλμών που απορροφούν με τη σειρά τους οι ιστοί του σώματός μας και την αποδίδουν και πάλι στο χώρο, λαμβάνεται από ειδικούς ανιχνευτές – δέκτες τέτοιων παλμών και «μεταφράζεται» σε εικόνα, την οποία εν τέλει μπορούμε να την μελετήσουμε σε οθόνη υπολογιστή ή να την εκτυπώσουμε σε ειδικού τύπου φιλμ.

Αποτελεί ακίνδυνη μέθοδο ιατρικής απεικόνισης, χωρίς παρενέργειες, που ωστόσο προσφέρει τεράστιο αριθμό πληροφοριών, όχι μόνο για τα εσωτερικά όργανα του σώματός μας, αλλά και για μύες, συνδέσμους, μαλακούς ιστούς γενικότερα, αγγεία και οστά. Συχνά χρησιμοποιείται ως μέθοδος εκλογής για εντοπισμό καρκινικών βλαβών, βοηθώντας τον κλινικό ιατρό στην εφαρμογή της πλέον αποτελεσματικότερης θεραπείας.

Στην Μαγνητική & Αξονική Τομογραφία Πελοποννήσου διαθέτουμε ένα νέο  ταχύτατο Σύστημα Μαγνητικής Τομογραφίας, ώστε να ανταποκρινόμαστε με επάρκεια τόσο στις συμβατικές εξετάσεις ρουτίνας, όσο και σε εξετάσεις υψηλής τεχνολογίας.

magnetom avanto

Το νέο μας σύστημα Siemens Magnetom Avanto 1.5T μάλιστα δίνει άμεση λύση στους κλειστοφοβικούς ασθενείς με συνολικό μήκος 1,5m!

Έτσι, μόνο το μισό σώμα καλύπτεται από το φωτισμένο, κατά τα άλλα, κυρίως σώμα του μαγνήτη.

Ο θόρυβος έχει μειωθεί στο 97% συγκριτικά με άλλα συστήματα και οι χρόνοι εξέτασης επιπρόσθετα δεν ξεπερνούν το ένα τέταρτο της ώρας, γεγονός που βοηθά τον ασθενή να μην κουραστεί και επομένως να συνεργαστεί καλύτερα, όπου χρειάζεται, για την ορθή έκβαση της εξέτασης.

 

 

Οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται αφορούν:

 • Μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου (πλήρης νευρολογική εκτίμηση)
 • Τεχνική διάχυσης (diffusion imaging technique)
 • Τεχνική αιμάτωσης (perfusion imaging technique)
 • Λειτουργική μελέτη (fMRI-Functional MRI)
 • Μαγνητική τομογραφία τραχήλου
 • Μαγνητική τομογραφία σπλαχνικού κρανίου
 • Μαγνητική τομογραφία θώρακος
 • Μαγνητική τομογραφία άνω και κάτω κοιλίας
 • Μαγνητική τομογραφία μυοσκελετικού συστήματος (άκρων, σπονδυλικής στήλης κλπ)
 • Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς
 • Μαγνητική Αγγειογραφία (MRA)
 • Αφορά μελέτη των αγγείων του σώματος, χωρίς τη χρήση σκιαγραφικής ουσίας
 • Δυνατότητα ολόσωμης απεικόνισης σε χρόνο μόλις λίγων λεπτών

 

Προετοιμασία για την εξέταση Μαγνητικής Τομογραφίας

Προετοιμασία απαιτείται μόνο για τις εξετάσεις άνω ή κάτω κοιλίας ή συνδυασμό και των δύο μαζί. Οφείλετε 5 ώρες πριν την εξέταση να είστε εντελώς νηστικός/ή.

Μεγάλη προσοχή, ακόμη, πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι θα εισέλθετε σε ισχυρότατο μαγνητικό πεδίο και οποιοδήποτε μεταλλικό αντικείμενο φέρετε επάνω σας θα υποστεί τεράστια έλξη. Υφίσταται, έτσι, άμεσος κίνδυνος τραυματισμού σας από την «εκτόξευση» οποιουδήποτε τέτοιου αντικειμένου ή ακόμα και ενδεχόμενο απειλής της ζωής, εφόσον έχετε κάποιο μεταλλικό σώμα εμφυτευμένο στο σώμα σας. Αν τηρηθούν, ωστόσο, όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις ασφαλείας, δεν συντρέχει κανένας απολύτως κίνδυνος.

Για το λόγο αυτό, συμπληρώστε με προσοχή το ερωτηματολόγιο ασφαλείας που θα σας δοθεί πριν την έναρξη της εξέτασης και συμβουλευτείτε καταλλήλως το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Μην διστάσετε να ρωτήσετε για ο,τιδήποτε σας απασχολεί ή έχετε αμφιβολία.

Ιδιαίτερη προσοχή δώστε στα παρακάτω σημεία που αναφέρουμε.
Σας παρακαλούμε θερμώς να προσκομίσετε οποιαδήποτε επίσημα έγγραφα αποδεικνύουν την ύπαρξη τυχόν μεταλλικού αντικειμένου στο σώμα σας.

• Έχετε τοποθετημένο καρδιακό βηματοδότη;
• Φέρετε μεταλλική καρδιακή βαλβίδα;
• Έχετε τοποθετημένο μεταλλικό stent;
• Φέρετε εγκεφαλική βαλβίδα εγκεφαλονωτιαίου υγρού;
• Φέρετε ακουστική ενδοπρόθεση; (ακουστικό στο αυτί)
• Έχετε μεταλλικές προθέσεις γενικότερα στο σώμα σας; (οστά επί παλαιών καταγμάτων, μεταλλικά οδοντικά εμφυτεύματα κλπ)
• Είστε έγκυος ή υπάρχει τέτοια πιθανότητα;

Διαθέτουμε συμβάσεις με όλα ταμεία