Εταιρικό Προφίλ

Η Μαγνητική – Αξονική Τομογραφία Πελοποννήσου είναι ένα ακτινοδιαγνωστικό ιατρείο με ευρωπαϊκές προδιαγραφές εφαρμογής των πρωτοκόλλων απεικόνισης.

Το διαγνωστικό κέντρο στελεχώνεται από διακεκριμένους ιατρούς και έμπειρο παραϊατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό. Η προθυμία και η αποτελεσματικότητα είναι στοιχεία που μας χαρακτηρίζουν, με σκοπό και στόχο πάντα την προαγωγή της υγείας, προς όφελος του ασθενούς.

Ειδικά προγράμματα διαρκούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης λαμβάνουν χώρα σε τακτά χρονικά διαστήματα, εξασφαλίζοντας επάρκεια και ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες μας προς όλους εσάς, με εφαρμογή πάντα των τελευταίων ευρωπαϊκών και διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών και υποδείξεων.

Σε συνδυασμό μάλιστα με τη συνεχή αναβάθμιση της τεχνολογικής υποδομής τόσο του κτιρίου όσο και των συστημάτων απεικόνισης που διαθέτουμε, είμαστε δικαίως υπερήφανοι για την άριστη ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε.

 

Αθανάσιος Α. Πλώτας, Μ.D.
Ακτινοδιαγνώστης

Η Μαγνητική – Αξονική  Τομογραφία Πελοποννήσου αποτελεί πρότυπο κέντρο ιατρικής απεικόνισης με ευρωπαϊκές προδιαγραφές εφαρμογής των πρωτοκόλλων απεικόνισης.