Πιστοποιήσεις

Η Μαγνητική – Αξονική Τομογραφία Πελοποννήσου είναι ένα ακτινοδιαγνωστικό ιατρείο με ευρωπαϊκές προδιαγραφές εφαρμογής των πρωτοκόλλων απεικόνισης. Το διαγνωστικό κέντρο στελεχώνεται από διακεκριμένους ιατρούς και έμπειρο νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό. Η προθυμία και η αποτελεσματικότητα είναι στοιχεία που μας χαρακτηρίζουν, με σκοπό και στόχο πάντα την προαγωγή της υγείας, προς όφελος του ασθενούς.