Το όραμα μας

Η Μαγνητική – Αξονική Τομογραφία Πελοποννήσου είναι ένα ακτινοδιαγνωστικό ιατρείο με ευρωπαϊκές προδιαγραφές εφαρμογής των πρωτοκόλλων απεικόνισης. Το διαγνωστικό κέντρο στελεχώνεται από διακεκριμένους ιατρούς και έμπειρο παραϊατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό.

Πάντα στο πλευρό του ασθενούς, όλοι εμείς προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στον ελάχιστο δυνατό χρόνο για εσάς.

Στη διάθεσή σας βρίσκονται ο μαγνητικός τομογράφος Siemens Magnetom Avanto 1.5T και ο αξονικός τομογράφος τελευταίας γενιάς Toshiba Aquilion64

*διαθέτουμε συμβάσεις με όλα τα ταμεία