Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου 2019